Βιογραφικά

Η Δανάη Κοκορίκου είναι διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας της Ψυχαναλυτικής Μονάδας του University College London. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει  ολοκληρώσει το διατμηματικό μεταπτυχιακό «Εγκέφαλος και Νους» στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στη διδακτορική της έρευνα μελέτησε την εμπιστοσύνη και τη συνεργατικότητα, καθώς και την επίδραση ηλικίας, φύλου, κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και οικογενειακού περιβάλλοντος στην πρόβλεψη της εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης. Αυτό ήταν κομμάτι ενός μεγάλου πρότζεκτ για την αλλαγή του τρόπου που γίνεται η ψυχιατρική διάγνωση. Επίσης είναι μέλος του Radical Brain Collective, μίας ομάδας ερευνητών που μελετά και γράφει επιστημονικά άρθρα για τις νευροεπιστήμες από κριτική σκοπιά.

Από το 2012 ως το 2016 εργάστηκε ως ερευνητική βοηθός στο Anna Freud Centre κάνοντας ψυχολογικές αξιολογήσεις. Από το 2016 ως το 2021 εργαζόταν στην πρωτοβάθμια φροντίδα του δημόσιου συστήματος υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Tavistock and Portman NHS Foundation Trust. Εκεί δούλευε συγκεκριμένα με ψυχοδυναμική κατεύθυνση με άτομα με προβλήματα σωματικής υγείας (χρόνια ή μη), άτομα με σύνθετα και χρόνια προβλήματα (ψυχικά ή κοινωνικά) που εμφανίζονται στο σώμα ή σωματοποιούνται όπως ο χρόνιος πόνος. Επίσης, με άτομα με σοβαρά ψυχικά τραύματα όπως παιδική, σεξουαλική και φυσική κακοποίηση, πρόσφυγες, επιζήσαντες βασανιστηρίων και άλλα. Δούλευε σε βραχυχρόνιο πλαίσιο, ατομικά και ομαδικά, καθώς και μαζί με γιατρούς σε τριαδικές συναντήσεις με ασθενείς ή κάνοντας αναστοχαστικές ομάδες γιατρών και επαγγελματιών υγείας. Έχει εργαστεί, επίσης, στην ΑΜΚΕ Φαιναρέτη με άτομα που πρόκειται να γίνουν γονείς, κυρίως γυναίκες, τόσο για την προετοιμασία της γονεϊκότητας όσο και για όλα τα θέματα που αφορούν την περιγεννητική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας, του πένθους και της υπογονιμότητας. 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Από Κοινού, όπου και κάνει ατομική και ομαδική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, εποπτεία σε επαγγελματίες, συμμετέχει στην συνεποπτική ομάδα, καθώς και στο σχεδιασμό των ψυχοθεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων που υλοποιεί η Από Κοινού.

Γεωργία Κορρέ είναι ψυχολόγος, έχει εκπαιδευθεί στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Πρακτική, έχει ειδικευθεί στη θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων και έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» (ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ΚΕΘΕΑ). Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην γραμμή ψυχολογικής στήριξης “11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ” (για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, για τις οικογένειές τους και για εκπαιδευτικούς) και έχει προσφέρει εθελοντική εργασία ως συντονίστρια ομάδων σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Τα τελευταία χρόνια είναι ενεργό μέλος και εργαζόμενη στο συνεργατικό εγχείρημα Από Κοινού, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και συντονισμού σε κοινοτικές δράσεις. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλλαγής σε κοινοτικά και θεραπευτικά πλαίσια. Στην κλινική της προσέγγιση επιχειρεί να διατηρεί μια κοινωνικά και πολιτικά ενήμερη στάση η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη των ευρύτερων συστημάτων καταπίεσης που πιθανά περιθωριοποιούν τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.

Ο Αλέξανδρος Παπατρέχας είναι ψυχολόγος, απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ «Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά Πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές και Συγκριτικές προσεγγίσεις» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Έχει κάνει εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία για ενήλικες καθώς και για παιδιά & εφήβους στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Ι.Ε.Θ.Σ).

Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος σε διάφορα πλαίσια.  Είναι ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ “Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία” και από το 2016 προσφέρει ατομική θεραπεία καθώς και εποπτεία σε επαγγελματίες, συμμετέχει στην συνεποπτική ομάδα, καθώς και στο σχεδιασμό των ψυχοθεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων που υλοποιεί η “Από Κοινού”. Από το 2018 συνεργάζεται με την ΑμΚε “Φαιναρέτη” όπου παρέχει ατομική ψυχοθεραπεία, θεραπεία ζεύγους, τηλεφωνική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε άτομα κατά την περιγεννητική περίοδο ενώ, παράλληλα, συντονίζει ομάδες πατέρων.

Έχει ασχοληθεί με ζητήματα πρόληψης που αφορούν τόσο το γενικό πληθυσμό, όσο και ευάλωτες ομάδες, τις επιπτώσεις των διακρίσεων και του στίγματος της εργασίας στο σεξ καθώς και ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων.Τα τελευταία χρόνια, τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην περιγεννητική ψυχική υγεία και την περιγεννητική περίοδο και πιο συγκεκριμένα στο ρόλο του πατέρα και την πατρότητα.