Διαδικτυακό εργαστήρι: Επούλωση & Κοινωνική Αλλαγή: Κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις του τραύματος.

Περιγραφή

Την τελευταία δεκαετία οι θεωρίες που αφορούν το τραύμα αποκτούν μια ολοένα και αυξανόμενη επιρροή, συμβάλλοντας έμμεσα και άμεσα στην κριτική των θεωριών περί ‘ανίατης ψυχικής νόσου’. Παρά τη χρησιμότητά τους, πολλές από αυτές εξακολουθούν να εστιάζουν σε  ατομικιστικές αναλύσεις και να προτείνουν εξατομικευμένους τρόπους ανάρρωσης. Κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα εστιάσουμε σε κριτικές διεπιστημονικές και κινηματικές προσεγγίσεις του τραύματος. Επιπλέον, θα αναδείξουμε πρακτικές εφαρμογές που λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές αιτίες των τραυματικών διεργασιών, καθώς και πρακτικές που προτείνουν ομαδικές, κοινοτικές και συλλογικές διεργασίες επούλωσης. Η δομή του εργαστηρίου θα περιλαμβάνει την παρουσίαση βασικών θεωρητικών εννοιών και βιωματικές ασκήσεις κριτικού αναστοχασμού. 

Σκόπος

  • Να έρθουμε σε επαφή με κριτικές προσεγγίσεις των διαγνώσεων που αφορούν το τραύμα
  • Να εξοικειωθούμε με έννοιες και θεωρίες που αναδεικνύουν τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις του τραύματος (πχ. ιστορικό τραύμα, πολιτισμικό τραύμα, διαγενεακό τραύμα κ.ο.κ.)
  • Να κατανοήσουμε μαζί πώς η αδικία και οι διάφορες μορφές καταπίεσης προκαλούν συλλογικά τραύματα και επιδρούν στα συναισθήματά μας, στη σκέψη μας και στα σώματά μας (π.χ. κουήρ τραύμα, εμφυλο τραύμα, φυλετικό τραύμα)
  • Να διερευνήσουμε μαζί τους τρόπους ενσωμάτωσης των κοινωνικοπολιτικών προσεγγίσεων του τραύματος στην ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική/ κοινοτική εργασία και την ακτιβιστική πρακτική μας, καθώς και τις προκλήσεις που συναντάμε σ’ αυτή την ενσωμάτωση.

Κριτήρια συμμετοχής
Μπορούν να συμμετέχουν όσα άτομα ασκούν ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, φοιτήτριες ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας και συναφών κλάδων καθώς και άτομα που συμμετέχουν σε συλλογικότητες.

Διάρκεια

Θα διεξαχθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) από τον Ιανουάριο έως Φεβρουάριο 2023. Για τρία διήμερα Σαββατοκύριακα των 5 ωρών. Η συνολική διάρκεια θα είναι 30 ώρες, στις εξής ημερομηνίες:

21-22.01.2023          12:00 – 17:00
04-05.02.2023          12:00 – 17:00
18-19.02.2023          12:00 – 17:00 

Αντίτιμο
Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο χρειάζεται να έχει προ-πληρωθεί το αντίτιμο συμμετοχής (εφάπαξ εξόφληση ή σε δόσεις)

Το αντίτιμο χωρίζεται σε 4 κατηγορίες με συγκεκριμένες θέσεις βάσει οικονομικών κριτηρίων*. Μετά τη δήλωση συμμετοχής σας, θα σας ενημερώνουμε μέσω email εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για την κατηγορία που δηλώσατε.

Υποτροφίες (οι θέσεις έχουν καλυφθεί): Για όσα άτομα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν (άνεργα άτομα ή φοιτητά που δεν εργάζονται)
200 ευρώ:  Για όσα άτομα εργάζονται και έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν αυτό το ποσό, συμβάλλοντας παράλληλα στην ύπαρξη των υποτροφιών και των χαμηλότερων αντιτίμων.

160 ευρώ:  Για όσα άτομα εργάζονται και έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν αυτό το ποσό, αλλά ο μισθός τους και το κόστος διαβίωσης δεν τους επιτρέπει να πληρώσουν το ποσό των 200 ευρώ.

110 ευρώ:  Για όσα άτομα εργάζονται αλλά ο μισθός τους και το κόστος διαβίωσης δεν τους επιτρέπει να πληρώσουν τα παραπάνω ποσά.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχουσών είναι είκοσι πέντε άτομα

Πολιτική ακυρώσεων

Σε περίπτωση που το εργαστήριο ακυρωθεί από το συνεργατικό εγχείρημα «Από Κοινού», τα χρήματα επιστρέφονται. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνονται επιστροφές χρημάτων.

Συντονίστριες/ά

Τα εργαστήρια θα συντονιστούν από τις/τα Γεωργία Κορρέ και Μαριλίνα Αβάνη.

Η Γεωργία Κορρέ είναι ψυχολόγος, έχει εκπαιδευτεί στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Πρακτική και έχει ειδικευτεί στις εξαρτήσεις. Έχει εργαστεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην γραμμή ψυχολογικής στήριξης «11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ» και έχει προσφέρει εθελοντική εργασία ως συντονίστρια ομάδων σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Είναι ιδρυτικό μέλος στο συνεργατικό εγχείρημα Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συντονισμού σε κοινοτικές δράσεις. Τα ερευνητικά και επαγγελματικά της ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλλαγής σε κοινοτικά και θεραπευτικά πλαίσια.

Η Μαριλίνα Αβάνη είναι κουήρ άτομο, ψυχολόγος (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και εκπαιδευόμενο στη συνθετική συστημική ψυχοθεραπεία (Εργαστήρι Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων). Είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας του Orlando LGBT+ και έχει εργαστεί στη γραμμή ψυχολογικής στήριξης «11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ». Έχει υπάρξει εθελοντικά συντονιστό των ομάδων ενδυνάμωσης ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού στην Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας. Ως εκπαιδευτό ενηλίκων ευαισθητοποιεί για ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα σε διαλέξεις και σεμινάρια. Τα συγγραφικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με πτυχές των κουήρ εμπειριών που παραμένουν αόρατες και την αναγνώριση των επιρροών των συστημάτων καταπίεσης (έμφυλων, cis-ετεροκανονικών, ταξικών, ψυχιατρικών, κ.ά.).

Για όσα άτομα το επιθυμούν, θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Φόρμα Εγγραφής: https://forms.gle/iT9ubjjMEQz7HeqS8

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

e mail: apokoinou.cooperative@gmail.com
τηλέφωνο: 2155553805

*Η συνέλευση του συνεργατικού εγχειρήματος «Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία», επιχειρεί να διατηρήσει οικονομικά προσβάσιμα εκπαιδευτικά εργαστήρια σε άτομα και ομάδες και παράλληλα να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τα εργαζόμενα μέλη της, χωρίς να λαμβάνει χρηματοδοτήσεις από κάποιο ίδρυμα ή από το κράτος. Η διαμόρφωση των τεσσάρων κατηγοριών αντιτίμου που επεξηγούνται παρακάτω εξασφαλίζει την τήρηση των προαναφερθέντων αρχών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.