Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 3μμ, οδός Ευφρονίου 8, Αθήνα (οικία μέλους της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής