ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ:ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2017

Πέμπτη 25 Μαϊου 2017 και ώρα 8μμ, οδός Θεοδωρήτου Βρεσθένης 9, Αθήνα (έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.)

Θέματα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση του καταστατικού της επιχείρησης