Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαϊου 2017 και ώρα 8μμ, οδός Θεοδωρήτου Βρεσθένης 9, Αθήνα (έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση του καταστατικού της επιχείρησης