Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων Κοιν.Σ.Επ. Από Κοινού 2016

Η τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017 και ώρα 11πμ, οδός Θεοδωρήτου Βρεσθένης 9, Αθήνα (έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ετήσιος απολογισμός 2016 -προγραμματισμός 2017 και κατάθεση οικονομικών καταστάσεων 2016