ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ:ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2018

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 11πμ, οδός Θεοδωρήτου Βρεσθένης 9, Αθήνα (έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.)

Τακτική Γενική Συνέλευση

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Ετήσιος απολογισμός-προγραμματισμός και κατάθεση οικονομικών καταστάσεων