Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων Κοιν.Σ.Επ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση Και Ψυχοθεραπεία 2017

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 11πμ, οδός Θεοδωρήτου Βρεσθένης 9, Αθήνα (έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.)


Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Ετήσιος απολογισμός 2017 -προγραμματισμός 2018 και κατάθεση οικονομικών καταστάσεων 2017