ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ:ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2019

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 11πμ, οδός Θεοδωρήτου Βρεσθένης 9, Αθήνα (έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.)

Ετήσια Τακτική ΓΣ

Θέματα ημερήσιας διάταξης: Ετήσιος απολογισμός-προγραμματισμός και κατάθεση οικονομικών καταστάσεων

Διανομή κερδών του 2018 στους εργαζομένους