ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ:ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2019

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00,  οδός Θεοδωρήτου Βρεσθένης 9, Αθήνα (έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.)

Έκτακτη ΓΣ

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής