Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής

Η έκτακτη γενική συνέλευση της Από Κοινού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00,  οδός Θεοδωρήτου Βρεσθένης 9, Αθήνα (έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.)


Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής