Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων Κοιν.Σ.Επ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση Και Ψυχοθεραπεία 2019

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00, οδός Θεοδωρήτου Βρεσθένης 9, Αθήνα (έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.)

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Ετήσιος απολογισμός- προγραμματισμός και κατάθεση οικονομικών καταστάσεων
  1. Διανομή κερδών του 2019 στους/στις εργαζόμενους/ες