Θεραπείες χαμηλού κόστους

Το συνεργατικό εγχείρημα Από Κοινού προσφέρει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων για ατομική βραχύχρονη ψυχοθεραπεία (6-12 μήνες).

Ποια είναι η διαδικασία για να ξεκινήσει κανείς ψυχοθεραπεία χαμηλού κόστους στην Από Κοινού;

Στην Από Κοινού κάνουμε μία πρώτη συνάντηση, η οποία είναι μια ευκαιρία για να εκφράσει το άτομο που ενδιαφέρεται για να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία τι έχει ανάγκη και για τη θεραπεύτρια/η να το γνωρίσει και να προσπαθήσει να καταλάβει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποστηριχτεί αυτό το άτομο. Στην πρώτη συνάντηση αυτή μπορεί να συζητηθεί το αν θα ήταν κατάλληλη μία βραχυπρόθεσμη θεραπευτική διαδικασία καθώς και όλες οι άλλες εναλλακτικές που θα μπορούσαν να προσφερθούν (ατομική θεραπεία ανοιχτού τέλους, ομαδική θεραπεία, παραπομπή). Η πρώτη συνάντηση δεν είναι δεσμευτική και δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσει το άτομο στο να κάνει ψυχοθεραπεία ή να συνεχίσει με το άτομο με το οποίο έκανε την πρώτη συνάντηση.

Πως μπορώ να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 215 5553805, Δευτέρα-Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 19:00 και μέσω email στο apokoinou.cooperative@gmail.com.