Ομαδική θεραπεία

Υπάρχουν πολλά είδη ομαδική θεραπείας και θεραπευτικών ομάδων. Η ομαδική θεραπεία που προσφερεται αυτή τη στιγμή στην Από Κοινού είναι ένα από τα συχνότερα και πιο διαδεδομένα είδη ομαδικής θεραπείας. Σε αυτήν μία ομάδα ανθρώπων 6-8 ατόμων συναντιέται μία φορά την εβδομάδα για 90’ συνοδευόμενη από μία θεραπεύτρια. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο τέλος ή ορισμένος αριθμός συνεδριών.

Για ποια άτομα είναι κατάλληλη η ομαδική θεραπεία;

Το είδος θεραπείας αυτό μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους με μακροχρόνιες συναισθηματικές και διαπροσωπικές δυσκολίες. Δηλαδή, μπορεί να φανεί βοηθητική σε άτομα τα οποία δυσκολεύονται στις σχέσεις τους με τους άλλους.

Η ομάδα μπορεί να φανεί ιδιαίτερα υποστηρικτική σε δύσκολες περιόδους ιδιαιτέρως για άτομα που νιώθουν ντροπή και απομόνωση.

Πως λειτουργεί;

Μέσα στην ομάδα δημιουργείται ο χώρος για να κατανοήσουν τα συμμετέχοντα πρόσωπα πως σχετίζονται με τους άλλους μέσα στην ομάδα, και κατ’ επέκταση πως σχετίζονται με άλλα άτομα εκτός της ομάδας.

Στην συγκεκριμένη μέθοδο θεραπείας, το θεραπευτικό μέσο είναι η ίδια η ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται χώρος στην ομάδα για να αναπτυχθεί παρατηρώντας τι συμβαίνει και πως λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Η ομάδα υποστηρίζεται από την θεραπεύτρια, αλλά δεν καθοδηγείται, ούτε κατευθύνεται. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα αφήνεται να αναπτύξει τις δυνατότητές της και διευκολύνεται στο να αναγνωρίσει προβλήματα και να συγκροτήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Αντιμετωπίζουμε την ομάδα ως ένα μικρό κοινωνικό σύνολο και για αυτό στοχεύουμε σε όσο δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλομορφία στα μέλη της. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο δεν επικεντρώνουμε σε άτομα με το ίδιο πρόβλημα ή τα ίδια βιώματα, ή την ίδια ηλικία, ταυτότητα φύλου, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκεία ή κοινωνικο-οικονομική τάξη. Επικεντρώνουμε στο τι “φέρνει” κάθε μέλος της ομάδας και στη διαδικασία του σχετίζεσθαι.

Τι πρέπει να κάνω ως θεραπευόμενο μέλος της ομάδας;

Τα μέλη της ομάδας καλούνται να γνωρίσουν τα άλλα μέλη της ομάδας και να επιτρέψουν στα άλλα μέλη να τα γνωρίσουν. Η διερεύνηση των δυσκολιών και των λύσεων συμβαίνει μέσα από τη διαδικασία του μοιράσματος και της επικοινωνίας μέσα στην ομάδα και όχι μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις σε κάποια “ειδικό”. Τα μέλη καλούνται να είναι όσο μπορούν ανοιχτά και ειλικρινή και ταυτόχρονα παρόντα με σεβασμό το ένα για το άλλο.

Για να διασφαλίσουμε έναν ασφαλή και ισότιμο χώρο για όλα τα μέλη ζητάμε να μην διατηρούνται σχέσεις εκτός της ομάδας για την περίοδο που διαρκεί η θεραπεία.

Πως μπορώ να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες και αν είναι κατάλληλη μια ομαδική θεραπεία για μένα;

Κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία στην Από Κοινού κάνει μία αρχική συνάντηση στην οποία συζητάει τοσο τα θέματα που το απασχολούν, όσο και τα είδη θεραπείας και τα πρακτικά ζητήματα. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο μπορούν να συζητηθούν και όλα τα ερωτήματα και η καταλληλότητα της ομαδικής θεραπείας.