“Παίζοντας στα ίσα!” Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά

Το συνεργατικό εγχείρημα Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπείαφιλοξενείται στον πολιτιστικό – κοινωνικό χώρο Ταξίδι Χωρίς Χάρτη και διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά κάθε Σάββατο του Μαρτίου, 13:00 με 14:00, με σκοπό να τα ευαισθητοποιήσει και να τα εκπαιδεύσει γύρω από ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι σχεδιασμένες για τις ηλικίες 5 με 8 χρονών και έχουν ως βάση το παιχνίδι, τη συνεργατική- βιωματική μάθηση και τη δημιουργική απασχόληση. Μέσω της ζωγραφικής, του βίντεο και ιστοριών, αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες δυνάμεις και ικανότητες κάθε παιδιού, αναπτύσσονται οι έννοιες της αλληλεγγύης, της συλλογικής φροντίδας, του αλληλοσεβασμού και της συνευθύνης καθώς και οι κατάλληλες δεξιότητες για την επίλυση των προκλήσεων που βιώνουμε σε περιβάλλοντα ανισοτήτων.
Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιηθούμε, μαζί με τα παιδιά, στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης (ισότητα, κοινωνική αλλαγή κλπ) και να αναπτύξουμε την γνωστική και συναισθηματική βάση κατανόησης τόσο των ανισοτήτων όσο και των προϋποθέσεων που βοηθούν στην εξάλειψη της διάφορων ειδών καταπίεσης.

Το Σάββατο 07, 14, 21, 28 Μαρτίου στις 13:00, στην Αριστοβούλου 16, Κάτω Πετράλωνα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο τηλέφωνο του συνεταιρισμού 2155553805.