Παλαιότερα εργαστήρια

  • Eργαστήρια ευαισθητοποίησης για ειδικούς ψυχικής υγείας. Όψεις της Κοινωνικής Δικαιοσύνης στην ψυχοθεραπεία, τη συμβουλευτική, και την κοινοτική πρακτική: Προκλήσεις, Αντιφάσεις, Εφαρμογές.
  • Εργαστήρια ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, προφορικής ιστορίας, χρήση φωτογραφίας και βίντεο ως εργαλεία εκπαίδευσης και κοινοτικής πρακτικής.