Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. «Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία», επιχειρεί να διατηρήσει οικονομικά προσβάσιμες υπηρεσίες και παράλληλα να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τα εργαζόμενα μέλη της, χωρίς να λαμβάνει χρηματοδοτήσεις από κάποιο ίδρυμα ή από το κράτος.

Οι συνεδρίες έχουν διαβαθμισμένο κόστος, πληρώνοντας μεσαίο ή υψηλό κόστος χρηματοδοτείτε συνεδρίες χαμηλού κόστους για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, είναι άνεργα ή σπουδάζουν.