Ο Αλέξανδρος Παπατρέχας είναι ψυχολόγος, απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ «Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά Πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές και Συγκριτικές προσεγγίσεις» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Έχει κάνει εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία για ενήλικες καθώς και για παιδιά & εφήβους στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Ι.Ε.Θ.Σ).

Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος σε διάφορα πλαίσια.  Είναι ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ “Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία” και από το 2016 προσφέρει ατομική θεραπεία καθώς και εποπτεία σε επαγγελματίες, συμμετέχει στην συνεποπτική ομάδα, καθώς και στο σχεδιασμό των ψυχοθεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων που υλοποιεί η “Από Κοινού”. Από το 2018 συνεργάζεται με την ΑμΚε “Φαιναρέτη” όπου παρέχει ατομική ψυχοθεραπεία, θεραπεία ζεύγους, τηλεφωνική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε άτομα κατά την περιγεννητική περίοδο ενώ, παράλληλα, συντονίζει ομάδες πατέρων.

Έχει ασχοληθεί με ζητήματα πρόληψης που αφορούν τόσο το γενικό πληθυσμό, όσο και ευάλωτες ομάδες, τις επιπτώσεις των διακρίσεων και του στίγματος της εργασίας στο σεξ καθώς και ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων.Τα τελευταία χρόνια, τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην περιγεννητική ψυχική υγεία και την περιγεννητική περίοδο και πιο συγκεκριμένα στο ρόλο του πατέρα και την πατρότητα.