Διήμερο Δράσεων Αλληλέγγυου Σχολείου Μεσοποταμίας.

Η Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία συμμετέχει στο Διήμερο δράσεων του Αλληλέγγυου Σχολείου Μεσοποταμίας με το βιωματικό εργαστήριο ‹‹Γονείς στην εφηβεία››, βιωματική συνάντηση της ομάδας με γονείς και κηδεμόνες εφήβων.

Aυτή η συνάντηση, με συμμετέχοντες και συμμετέχουσες τους γονείς ή τα πρόσωπα αναφοράς στη ζωή των εφήβων, περιλαμβάνει μία θεωρητική ενημέρωση αναφορικά με τις σωματικές και ψυχοκοινωνικές αλλαγές που συντελούνται στην εφηβεία, τις δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν και τις συχνές ανησυχίες γονιών για τα παιδιά τους σ’αυτές τις ηλικίες.

Ακολουθούν ομαδικές ασκήσεις που έχουν ως στόχο να διερευνήσουμε μαζί με βιωματικό τρόπο τους υπάρχοντες και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας μας με τους εφήβους.

Η συνάντηση κλείνει με μία συζήτηση-αναστοχασμό μαζί με τους γονείς/κηδεμόνες αναφορικά με το τι άντλησαν από τη διαδικασία και το πώς μπορούν να το αξιοποιήσουν στις σχέσεις τους με νέους ανθρώπους.

Το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 στις 18.30

Στο σπίτι της Μεσοποταμίας, Πλάτωνος 13, Μοσχάτο

Το event των δράσεων στο facebook