ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση.

Εργαστήρια ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, προφορικής ιστορίας, χρήση φωτογραφίας και βίντεο ως εργαλεία εκπαίδευσης και κοινοτικής πρακτικής. 

 

Τα συνεργατικά εγχειρήματα “Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία” και Obscura Lab διοργανώνουν μια σειρά εργαστηρίων ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) σχετικά με την κατανόηση και τις εφαρμογές και τη προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση. 

 

Τα παραπάνω εργαλεία θα μας βοηθήσουν:

 

 • στην αναγνώριση και στη συνειδητοποίηση ότι η ισχύς και τα προνόμια δεν μοιράζονται δίκαια μεταξύ των ατόμων, των ομάδων και των κοινοτήτων.
 • στην ανάπτυξη μιας πιο κοινωνικά και πολιτικά ενήμερης και ενεργής στάσης σε ζητήματα που αφορούν καταπιέσεις που σχετίζονται με ταξικές, εθνοτικές, φυλετικές, έμφυλες ανισότητες, με ανισότητες που αφορούν την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, τη σωματική διάπλαση κ.ο.κ.
 • στον κριτικό αναστοχασμό των προνομίων μας και στη δέσμευση σε μια εργασία προσανατολισμένη στην ανάδειξη των επιδράσεων της κοινωνικής αδικίας και των φωνών που αποσιωπούνται.

Σκοπός του κύκλου εργαστηρίων:

 

 • Να κατανοήσουμε μαζί πως η αδικία και οι διάφορες μορφές καταπίεσης επηρεάζουν τις ζωές μας και τις ζωές των ατόμων/ μαθητών-μαθητριών.
 • Να αναδείξουμε τις επιπτώσεις της αποσιώπησης της κοινωνικής αδικίας.
 • Να διερευνήσουμε μαζί τους τρόπους ενσωμάτωσης της οπτικής της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
 • Να εξοπλιστούμε και να ενδυναμωθούμε με καινούρια εργαλεία σκέψης και πρακτικής.

 

Το εγχείρημα Από κοινού: ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και ψυχοθεραπεία μέσω της εμπειρίας του στον σχεδιασμό και την εκπόνηση βιωματικών εργαστηρίων κοινωνικής δικαιοσύνης για παιδιά, και έχοντας στα προτάγματά του το μέσο της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης (παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, ζωγραφική, κατασκευές κλπ.), έχει ως στόχο μέσω από τα συγκεκριμένα εργαστήρια να συνομιλήσει με την εκπαιδευτική κοινότητα με σκοπό την ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα και εργαλεία κοινωνικής δικαιοσύνης, να εμπλουτίσει το θεωρητικό υλικό μέσω της συνομιλίας με εκπαιδευτικούς και να μοιραστεί πληροφορίες και προβληματισμούς πάνω στην κατανόηση τόσο των ανισοτήτων όσο και των προϋποθέσεων που βοηθούν στην εξάλειψη της καταπίεσης, της θεσμοθετημένης κυριαρχίας και εξουσίας.

 

Το Obscura Lab αποτελεί συνεργατικό εγχείρημα με κύριο πεδίο ενασχόλησης τις οπτικοακουστικές παραγωγές ενώ από το 2017 οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια κι εργαστήρια για ενήλικες και για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με τις/τους εκπαιδευτικούς αποσκοπεί στην εξοικείωση τόσο των παιδιών όσο και των διδασκόντων με το μέσο της φωτογραφίας/video αλλά και στην προσέγγιση της τέχνης της εικόνας ως εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσο μάθησης, προβληματισμού, σκέψης κι εν τέλει έκφρασης.

 

 

Περιγραφή εργαστηρίων:

 

 1. Κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

 

Σκοπός της πρώτης συνάντησής μας είναι: 

 • να έρθουμε σε επαφή με την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης και τις διαστάσεις της στην εκπαίδευση.
 • να δούμε την πρακτική εφαρμογή της στις τάξεις και στις ομάδες παιδιών ανάλογα το αναπτυξιακό τους στάδιο και το κοινωνικό τους πλαίσιο.
 • να αναστοχαστούμε πάνω σε αυτές τις πρακτικές.

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Κυριακή, 09 Μαΐου 2021, 18:00 με 21:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 30 Απριλίου 2021

 

2. Προφορική ιστορία στα σχολεία. Εναλλακτικοί τρόποι εκμάθησης της ιστορίας και όχι μόνο.

 

Σκοπός της δεύτερης συνάντησής μας είναι: 

 • να γνωρίσουμε το εργαλείο της προφορικής ιστορίας μέσα από την θεωρία της.
 • να δούμε πως η ιστορία από τα κάτω μπορεί να γίνει χρήσιμο εργαλείο για την κοινωνική αλλαγή.
 • να δούμε πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής της σε κάθε τάξη.
 • να μάθουμε και να αναστοχαστούμε για το πως η εκμάθηση της ιστορίας και όχι μόνο, μπορεί να γίνει μία συμμετοχική διαδικασία στην εκπαίδευση.

 

 

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Κυριακή, 16 Μαΐου 2021, 18:00 με 21:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 10 Μαΐου 2021

 

3. Η χρήση της φωτογραφίας ως μέσο

 

Σκοπός της τρίτης συνάντησης μας είναι:

 • Να εξετάσουμε πως η φωτογραφία έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την ενημέρωση και κινητοποίηση ενάντια στη κοινωνική ανισότητα.
 • Να διερευνήσουμε με ποιους τρόπους η φωτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό την ανάδειξη των κοινωνικών προνομίων και της κοινωνικής αδικίας.
 • Να συζητήσουμε τους πρακτικούς τρόπους δημιουργίας φωτογραφικών project από τους μαθητές.

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Κυριακή, 23 Μαΐου 2021, 18:00 με 21:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 17 Μαΐου 2021

 

4. Η χρήση του βίντεο

 

Σκοπός της τέταρτης συνάντησης μας είναι:

 

 • Να εξετάσουμε το τρόπο με τον οποίο το βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ως ένα συλλογικό εργαλείο για την ανάδειξη της κοινωνικής αδικίας.
 • Να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε πρακτικά να εισάγουμε το βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα τεχνικά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν.
 • Να αναδείξουμε διαφορετικές μεθόδους κινηματογράφησης και να συζητήσουμε πως μπορούμε να τις υλοποιήσουμε σε μία τάξη.

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Κυριακή, 30 Μαΐου 2021, 18:00 με 21:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 24 Μαΐου 2021

 

 

 

 

Διαδικαστικά:

 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε φοιτήτριες/-ες/-α και θα διεξαχθούν μέσω zoom.

Ο αριθμός των συμμετοχών θα είναι περιορισμένος (έως είκοσι άτομα ανά συνάντηση). 

Έτσι, για τη συμμετοχή σας, είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης. 

 

Κόστος συμμετοχής: 

20 ευρώ/ συνάντηση

80 ευρώ για τις 4 συναντήσεις

 

Θα υπάρξουν πέντε θέσεις χαμηλότερου κόστους (60 ευρώ και για τις 4 συναντήσεις) και πέντε θέσεις χωρίς αντίτιμο που απευθύνονται αποκλειστικά σε φοιτήτριες/-ές/-α, νέες/-ους/-α επαγγελματίες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς και σε άνεργες/-ους/-α επαγγελματίες.

 

Διάρκεια  18:00-21:00 (3 ώρες/ ανά συνάντηση, με διάλειμμα)

 

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής συναντήσεων: 

 

 1. Κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση. Θεωρία, πρακτικές εφαρμογές, αναστοχασμός.

 

Κυριακή, 09 Μαΐου 2021, 18:00 με 21:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 30 Απριλίου 2021)

 

 

 

 1. Προφορική ιστορία στα σχολεία. Εναλλακτικοί τρόποι εκμάθησης της ιστορίας και όχι μόνο.

 

Κυριακή, 16 Μαΐου 2021, 18:00 με 21:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 10 Μαΐου 2021)

 

 1. Η χρήση της φωτογραφίας ως μέσο

 

Κυριακή, 23 Μαΐου 2021, 18:00 με 21:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 17 Μαΐου 2021)

 

 1. Η χρήση του βίντεο

Κυριακή, 30 Μαΐου 2021, 18:00 με 21:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 24 Μαΐου 2021)

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας στο apokoinou.cooperative@gmail.com ή στο 2155553805 Δευτέρα με Παρασκευή, 11:00 με 19:00.

( Πριν από κάθε συνάντηση θα στέλνετε το λινκ για την συμμετοχή μέσω zoom και στο τέλος των συναντήσεων θα δοθεί το σχετικό υλικό και βεβαιώσεις παρακολούθησης για όποια άτομα συμμετέχουν και ενδιαφέρονται. )

 

Συντονίστριες και συντονιστές των παραπάνω συναντήσεων θα είναι η Κατερίνα Χαραλαμπάκη, ο Κώστας Γκλάβας, η Τόνια Κοϊνάκη και ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος, μέλη των παραπάνω συνεργατικών εγχειρημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για την δουλειά τους μπορείτε να βρείτε στα site του Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία και του Obscura Lab.

 

Βρείτε το event και στο facebook.