Συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ Συνεργατισμού CoOpenAir Festival

Η Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία συμμετέχει στο 1ο Φεστιβάλ Συνεργατισμού CoOpenAir Festival στο ανακτημένο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ στη Θεσσαλονίκη στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου. 

 

”Από τον Έβρο ως τη Κρήτη  για εργασία χωρίς αφεντικά, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση.

Ο καλύτερος τρόπος για να πεις κάτι είναι να το κάνεις. Με προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων το φεστιβάλ είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του και να υποδεχθεί όλους όσους φαντάζονται μια διαφορετική κοινωνία αυτοοργανωμένη, στο ανακτημένο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ στη Θεσσαλονίκη στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου. Μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις, συζητήσεις και workshops, αναδεικνύουμε τα ζωντανά παραδείγματα συνεργατικών εγχειρημάτων που εργάζονται και λειτουργούν ριζοσπαστικά.”

Το συνεργατικό εγχείρημα «Από Κοινού» είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών μιας ομάδας ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, της κοινοτικής ενδυνάμωσης, της ψυχοθεραπείας, της έρευνας και των κοινωνικών επιστημών. H ομάδα μας ξεκίνησε από το 2016, αποτελείτε από 4 ψυχολόγ@ και μία κοινωνιολόγο και προέκυψε από την ανάγκη μας να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια, οργανώνοντας από κοινού την εργασία μας σε ένα μη-καταπιεστικό, μη-ιεραρχικό πλαίσιο. Ως συλλογικότητα, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο δικό μας τομέα δουλειάς το αναδυόμενο παράδειγμα των συνεργατικών εγχειρημάτων. Ως ομάδα, αντλούμε από την πείρα, την εκπαίδευση και τις διαφορετικές οπτικές μας προς όφελος των ανθρώπων με τους οποίους δουλεύουμε, αφήνοντας χώρο για τα επιμέρους ενδιαφέροντα και την ανάπτυξή μας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ως επαγγελματίες, αναζητούμε μοντέλα εργασίας που μπορούν να κάνουν την ψυχοθεραπεία και τα προγράμματα κοινοτικής ενδυνάμωσης προσβάσιμα σε περισσότερους ανθρώπους, μην αναπαράγοντας κοινωνικά προνόμια και αίροντας τους αποκλεισμούς (π.χ. το στίγμα, το υψηλό χρηματικό αντίτιμο κ.α.) που τα συνοδεύουν. Aπό την μεριά του εργαζομένου επιλέξαμε τη μορφή του συνεταιρισμού γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ένα συνεργατικό και (όσο γίνεται) μη-ιεραρχικό εργασιακό πλαίσιο. Επίσης, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το συνεργατικό κίνημα να διευρύνει το περιεχόμενο δουλειάς του από τον πρωτογενή τομέα και τον τομέα της εστίασης σε άλλους τομείς. Ως επαγγελματίες θέλουμε να δουλεύουμε ως ομάδα. Τα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και κοινοτικά προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από ομάδες. H ομάδα συζητάει για όλα τα θέματα στη συνέλευση του συνεταιρισμού και ξεχωριστά για τους θεραπευόμενους στην ομάδα «συνεποπτείας». Εκεί αναζητούμε τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο δουλειάς για κάθε άτομο, αλλά και αναπτύσσουμε ένα συλλογικό τρόπο σκέψης. Μια από τις καταστατικές μας αρχές, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι αντανακλάται σ’ αυτή την προσέγγιση, είναι η δράση που προσανατολίζεται προς την κοινωνική δικαιοσύνη και αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρούμε έναν κριτικό αναστοχασμό των επιστημονικών μας κλάδων, όσον αφορά την υιοθέτηση της ουδετερότητας στις προσεγγίσεις τους. Γνωρίζοντας τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικές επιστήμες και η ψυχολογία διαπλέκονται με άλλες πειθαρχικές κοινωνικές δομές στην παραγωγή και τη διαιώνιση παθολογικοποιημένων ταυτοτήτων, έχουμε δεσμευθεί σε ένα είδος εργασίας που όχι μόνο δεν θα ακολουθεί πρακτικές παθολογικοποίησης, αλλά θα αναδεικνύει τους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που παράγουν τις λεγόμενες «παθολογίες» και θα συμμετάσχει, στο μέτρο του δυνατού, στην ανάδειξη και στην αλλαγή τους. Ως εκ τούτου, ένα μέρος της κοινοτικής μας δουλειάς, καθώς και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών μας δραστηριοτήτων, αφορά στην εστίαση σ’ όλους εκείνους τους κοινωνικοπολιτικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που παράγουν δομικές κοινωνικές ανισότητες, στον εντοπισμό-τοποθέτησή τους στη βιωμένη εμπειρία των ανθρώπων, στην ανάδυση των ήδη υπαρχόντων αντιστάσεων και δράσεων που αναπτύσσονται για την κατάλυσή τους και στην ανάδειξη των φωνών που αποσιωπούνται. Όλα αυτά ανέδειξαν και την αναγκαιότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με εγχειρήματα που λειτουργούν πάνω στις ίδιες βάσεις και προτάγματα. Δεδομένου του ότι ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ως ένα πεδίο που αυτοθεσμίζεται και αυτο-ορίζεται, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δικτύωση με ανάλογα εγχειρήματα σε τοπικό έως και σε διεθνές επίπεδο, μιας και αποτελεί τον μόνο τρόπο για να συμβεί το παραπάνω. Μέσα από τη συμμετοχή μας στη δικτύωση του συνεργατισμού επιδιώκουμε  να θεμελιώσουμε σχέσεις αλληλεγγύης και συντροφικότητας και να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς μας με παρόμοια εγχειρήματα. Γι’ αυτό και συμμετέχουμε στη δικτύωση συνεργατικών εγχειρημάτων Αθήνας, ήδη από τον Απρίλιο του 2017 και γιαυτό θεωρούμε σημαντική τη συμμετοχή μας στην διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Συνεργατισμού στο κατειλημμένο εργοστάσιο της Σ.Ε.ΒΙΟ.ΜΕ.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο site του 1ο Φεστιβάλ Συνεργατισμού CoOpenAir Festival, στο πρόγραμμα του φεστιβάλ και τα εγχειρήματα που συμμετέχουν.

Σας περιμένουμε.