Συνδιοργάνωση βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο: “Χαρτογράφηση Προνομίων” στο πλαίσιο του 2ου LGBTQI+ LGBTQIplus Pride Κρήτης.

Συνδιοργάνωση, με μέλη του συντονιστικού του Pride Κρήτης, βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο: “Χαρτογράφηση Προνομίων” στο πλαίσιο του 2ου LGBTQI+ Pride Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες:
Στο πρόγραμμα του φεστιβάλ
Στο site και στο facebook.