Κοινοτικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς με θέμα: “Βία και σχολική κοινότητα”

Οργάνωση και υλοποίηση κοινοτικού εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς με θέμα: “Βία και σχολική κοινότητα”, σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Τζεπέτο Geppetto Cooperative στο Ρέθυμνο.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

“Βία και σχολικές κοινότητες. Το περιεχόμενο του προγράμματος.

Θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε από κοινού το ζήτημα της βίας στα σχολεία. Θα σχηματοποιήσουμε τι είναι και πως εμφανίζεται στnν καθημερινότητά μας. Ποια είναι η πλευρά του εκπαιδευτικού και ποια αυτή του μαθητή; Ποιοι είναι οι λόγοι εμφάνισης του; Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος; Πώς επιδρά η παρατεταμένη κοινωνική και οικονομική κρίση στην κοινότητα του σχολείου;

Εφόσον επανακαθορίσουμε μαζί το θέμα, θα εξερευνήσουμε τρόπους ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας και διαφορετικές επιλογές δράσης. Με βάση παραδείγματα και κριτική, θα ξανασκεφτούμε το ζήτημα σε πολλαπλά επίπεδα:

  • στο επίπεδο του δημόσιου σχολείου και του μοντέλου εκπαίδευσης,
  • στο επίπεδο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής κοινωνίας,
  • στο επίπεδο της κοινωνικής και ψυχολογικής ανάπτυξης των παιδιών.

Τέλος, θα εξοπλιστούμε με καινούργια κριτικά εργαλεία σκέψης και πράξης.”

Το event στο facebook και η σελίδα του Συνεταιρισμου Τζεπέτο-Geppetto Cooperative στο Ρέθυμνο.