Κύκλος εργαστηρίων ευαισθητοποίησης για ειδικούς/-ες ψυχικής υγείας Όψεις της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ψυχοθεραπεία, στη συμβουλευτική και στην κοινοτική πρακτική: Προκλήσεις, αντιφάσεις και πρακτικές εφαρμογές

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ/-ΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το συνεργατικό εγχείρημα “Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία” διοργανώνει μια σειρά εργαστηρίων ευαισθητοποίησης για ειδικούς/-ες ψυχικής υγείας σχετικά με την κατανόηση και τις εφαρμογες της οπτικής της κοινωνικής δικαιοσύνης στον χώρο της ψυχοθεραπείας, της συμβουλευτικής και της κοινοτικής πρακτικής. 

 

 Οι προσεγγίσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης μας βοηθούν:

 

 • στην αναγνώριση και στη συνειδητοποίηση ότι η ισχύς και τα προνόμια δεν μοιράζονται δίκαια μεταξύ των ατόμων, των ομάδων και των κοινοτήτων.
 • στην ανάπτυξη μιας πιο κοινωνικά και πολιτικά ενήμερης και ενεργής στάσης σε ζητήματα που αφορούν καταπιέσεις που σχετίζονται με ταξικές, εθνοτικές, φυλετικές, έμφυλες ανισότητες, με ανισότητες που αφορούν την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, τη σωματική διάπλαση κ.ο.κ.
 • στον κριτικό αναστοχασμό των προνομίων μας και στη δέσμευση σε μια εργασία προσανατολισμένη στη συνηγορία και στην ανάδειξη των επιδράσεων της κοινωνικής αδικίας και των φωνών που αποσιωπούνται τόσο στο δωμάτιο της θεραπείας/ συμβουλευτικής, όσο και στο δημόσιο χώρο.

 

Οι τάσεις αυτές έχουν μια μακρά, αλλά αποσιωπημένη ιστορία, καθώς ο πυρήνας των κυρίαρχων θεωριών και πρακτικών ψυχολογίας είναι διαποτισμένος με ισχυρά αξιώματα για το άτομο, την ταυτότητα, την προέλευση και τη ‘θεραπεία’ του προβλήματος αλλά για την ‘ουδετερότητα’ του/της επαγγελματία. Αυτά τα αξιώματα τοποθετούν την ευθύνη για αλλαγή στο άτομο, ανεξάρτητα από τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες και προκρύνουν αξίες περί ατομικής επιτυχίας και προσωπικής ανάπτυξης συγκεκριμένων κυρίαρχων ομάδων. 

 

 Η ενασχόλησή μας με αυτές τις προσεγγίσεις προέρχεται από τις θεωρητικές μας καταβολές, τη συνεργασία μας ως μέλη κολεκτίβας, τις επαγγελματικές μας αρχές στις οποίες δεσμευόμαστε ως άτομα και ως ομάδα, τη συμμετοχή μας σε ευρύτερες κοινωνικές και κινηματικές διεργασίες αλλά και από τα ερωτήματα, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις που έχουμε συναντήσει στις πορείες μας, κατά τη συμμετοχή μας στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία (ως επαγγελματίες, ως εκπαιδευόμενες/-οι και ως θεραπευόμενες/-οι).

 

Σ’ αυτή μας την πορεία, αναδύθηκε η ανάγκη επικοινωνίας βασικών αρχών και πρακτικών στα επαγγέλματά μας, που θα στοχεύουν στην κοινωνική αλλαγή. Έτσι δημιουργήσαμε έναν πρόγραμμα δράσης που περιλαμβάνει μηνιαία εργαστήρια με επαγγελματίες του κλάδου, εργαστήρια χωρίς κόστος για νέους/-ες επαγγελματίες, μεταφράσεις και συγγραφή άρθρων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών κ.ο.κ. Σκοπός μας είναι, όσο προχωράμε, αυτό το πρόγραμμα δράσης να επεκτείνεται και σε άλλα πεδία.

 

Σκοπός του κύκλου εργαστηρίων:

 

Η σκέψη μας όταν σχεδιάζαμε αυτά τα εργαστήρια είναι :

 

 • Να κατανοήσουμε μαζί πως η αδικία και οι διάφορες μορφές καταπίεσης επηρεάζουν τις ζωές μας και τις ζωές των ατόμων με τα οποία συνεργαζόμαστε.

 

 • Να αναδείξουμε τις επιπτώσεις της αποσιώπησης της κοινωνικής αδικίας στο ψυχοθεραπευτικό/ συμβουλευτικό πεδίο

 

 • Να διερευνήσουμε μαζί τους τρόπους ενσωμάτωσης της οπτικής της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική/ κοινοτική εργασία και πρακτική μας, καθώς και τις προκλήσεις που συναντάμε σ’ αυτή την ενσωμάτωση.

 

 • Να εξοπλιστούμε με καινούρια κριτικά εργαλεία σκέψης, θεραπευτικής/ συμβουλευτικής/κοινοτικής πράξης και συνηγορίας.

 

 

Μέσω της συνοπτικής παρουσίασης κάποιων βασικών θεωρητικών εννοιών και σχολών, μέσω συζητήσεων και βιωματικών ασκήσεων κριτικού αναστοχασμού, θα διερευνήσουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους η εργασία μας θα μπορούσε να συνομιλήσει με σεβασμό με την εμπειρία ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων που βιώνουν καταπίεση, δημιουργώντας έναν ασφαλή τόπο γι’ αυτά.

 

Περιγραφή εργαστηρίων:

 1. Ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική πρακτική και νεοφιλελευθερισμός: Πως συμπορευόμαστε και πως αντιστεκόμαστε

Σκοπός της πρώτης συνάντησής μας είναι: 

 • Να προσεγγίσουμε την έννοια του νεοφιλελευθερισμού
 • Να κατανοήσουμε πως ‘συνομιλεί’ με την ψυχολογία και πως διεισδύει στην ψυχοθεραπευτική και συμβουλευτική πράξη
 • Να διερευνήσουμε από κοινού το πως έχουμε διαμορφωθεί ως νεοφιλελεύθερα υποκείμενα
 • Να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η ψυχοθεραπευτική/συμβουλευτική πρακτική να συμβάλλει στις αντιστάσεις ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 23 Ιανουαρίου 2021

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής εργαστηρίου χωρίς κόστος: 

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 6 Φεβρουαρίου 2021

 

 1. Κοινωνικοοικονομική τάξη και ψυχοθεραπεία: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Σκοπός της πρώτης συνάντησής μας είναι: 

 • Να δούμε μαζί τις δυσκολίες προσέγγισης της τάξης και τους λόγους παράλειψής της στην ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική πρακτική
 • Να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις των διακρίσεων λόγω τάξης και την προσέγγισή τους στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας 
 • Να δουλέψουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα που θα μας βοηθήσουν να αναστοχαστούμε σχετικά με τις προκλήσεις που φέρνει το ζήτημα της τάξης στη θεραπευτική/ συμβουλευτικη διεργασία 

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 20 Φεβρουαρίου 2021

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής εργαστηρίου χωρίς κόστος: 

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 27 Φεβρουαρίου 2021

 

 1. Ανδρισμοί στο ψυχοθεραπευτικό δωμάτιο

 

Σκοπός της πρώτης συνάντησής μας είναι: 

 • Να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την έννοια του ανδρισμού, των διαστάσεών του και το πώς εμφανίζεται στα διάφορα πλαίσια της ζωής μας.
 • Να διερευνήσουμε τις συνέπειες της κουλτούρας του ανδρισμού για το ψυχισμό του ίδιου του ατόμου. 
 • Να εξετάσουμε από κοινού πώς οι διάφοροι τύποι επιτέλεσης του ανδρισμού “εμφανίζονται” στη θεραπευτική σχέση τόσο από τη θεραπεύτρια/θεραπευτή όσο και από το άτομο που προσέρχεται για ψυχοθεραπεία.
 • Να δουλέψουμε, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, τις σχετικές προκλήσεις που αναδύονται στην ψυχοθεραπευτική πράξη και να συζητήσουμε τρόπους που θα διευκολύνουν την επεξεργασία τους.

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 13 Μαρτίου 2021

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής εργαστηρίου χωρίς κόστος: 

Σάββατο, 3 Απριλίου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 27 Μαρτίου 2021

 

 1. Η πολιτική διάσταση των συναισθημάτων

 

 • Να προσεγγίσουμε την ιστορία της έννοιας τους συναισθήματος και την συγχρονη ιστορικο-κοινωνικό-πολιτική τους συγκρότηση
 • Να συζητήσουμε συγκεκριμένες προσεγγίσεις για την πολιτική διάσταση των συναισθημάτων και την εφαρμογή τους στην ψυχοθεραπεία
 • Να αναστοχαστούμε πάνω σε συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης για την εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 10 Απριλίου 2021

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής εργαστηρίου χωρίς κόστος: 

Σάββατο, 24 Απριλίου, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 17 Απριλίου 2021

 

 1. Ο ρόλος της συνεποπτείας – Συνεργασία με Πρωτόλειο Ψ

 

(εκκρεμεί περιγραφή)

 

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Σάββατο, 15 Μαΐου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 8 Μαΐου 2021

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής εργαστηρίου χωρίς κόστος: 

Σάββατο, 22 Μαΐου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 15 Μαΐου 2021

 

 1. Κοινωνική δικαιοσύνη και νευροεπιστήμες: Εφαρμογές στην ψυχοθεραπεία

 

 • Να έρθουμε σε επαφή με την νευροεπιστημονική βιβλιογραφία για την επίδραση των κοινωνικών ανισοτήτων στο νευρικό σύστημα
 • Να αναστοχαστούμε πάνω σε μεθοδολογικά ζητήματα των ερευνητικών αυτών προσεγγίσεων
 • Να επεξεργαστούμε την εφαρμογή αυτών των συμπερασμάτων στη θεραπευτική διεργασία μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 29 Μαΐου 2021

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής εργαστηρίου χωρίς κόστος: 

Σάββατο,12 Ιουνίου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 5 Ιουνίου 2021

 

 1. Κοινοτικές πρακτικές στην ψυχοθεραπεία

 

 • Να έρθουμε σε επαφή με την κριτική της ατομοκεντρικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία
 • Να επεξεργαστούμε το θεωρητικό πλαίσιο των κοινοτικών προσεγγίσεων 
 • Να διερευνήσουμε πως θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτές οι προσεγγίσεις στην επαγγελματική μας πρακτική

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 26 Ιουνίου 2021

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής εργαστηρίου χωρίς κόστος: 

Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 3 Ιουλίου 2021

 

 

 

 

 

 

Διαδικαστικά:

 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε φοιτήτριες/-ες/-α  και ειδικούς/-ες/-α ψυχικής υγείας και θα διεξαχθούν μέσω zoom.

Ο αριθμός των συμμετοχών θα είναι περιορισμένος (έως δεκαπέντε άτομα ανά συνάντηση). 

Έτσι, για τη συμμετοχή σας, είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης. 

 

Κόστος συμμετοχής: 

20 ευρώ/ συνάντηση

120 ευρώ για τις 7 συναντήσεις

 

Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια χωρίς κόστος που απευθύνονται αποκλειστικά σε φοιτητές/-τριες/-α, νέους/-ες/-α επαγγελματίες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς και σε άνεργους/-ες/-α επαγγελματίες.

 

Διάρκεια  11:00-16:00 (5 ώρες/ ανά συνάντηση, με ένα διάλειμμα)

 

 

 

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής συναντήσεων: 

 

 1. Ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική πρακτική και νεοφιλελευθερισμός: Πως συμπορευόμαστε και πως αντιστεκόμαστε

 

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής εώς 23 Ιανουαρίου 2021)

 

 

 1. Κοινωνικοοικονομική τάξη και ψυχοθεραπεία: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

 

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής εώς 20 Φεβρουαρίου 2021)

 

 1. Ανδρισμοί στο ψυχοθεραπευτικό δωμάτιο

 

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 13 Μαρτίου 2021)

 

 1. Η πολιτική διάσταση των συναισθημάτων

 

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 10 Απριλίου 2021)

 

 1. Ο ρόλος της συνεποπτείας – Συνεργασία με Πρωτόλειο Ψ

 

Σάββατο, 15 Μαΐου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 8 Μαΐου 2021)

 

 

 1. Κοινωνική δικαιοσύνη και νευροεπιστήμες: Εφαρμογές στην ψυχοθεραπεία

 

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 29 Μαΐου, 2021)

 

 1. Κοινοτικές πρακτικές στην ψυχοθεραπεία

 

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 26 Ιουνίου 2021)

 

 

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής συναντήσεων χωρίς κόστος:

 

 1. Ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική πρακτική και νεοφιλελευθερισμός: Πως συμπορευόμαστε και πως αντιστεκόμαστε

 

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής εώς 6 Φεβρουαρίου 2021)

 

 

 1. Κοινωνικοοικονομική τάξη και ψυχοθεραπεία: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

 

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής εώς 27 Φεβρουαρίου 2021)

 

 1. Ανδρισμοί στο ψυχοθεραπευτικό δωμάτιο

 

Σάββατο, 3 Απριλίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 27 Μαρτίου 2021)

 

 1. Η πολιτική διάσταση των συναισθημάτων

 

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 17 Απριλίου 2021)

 

 1. Ο ρόλος της συνεποπτείας – Συνεργασία με Πρωτόλειο Ψ

 

Σάββατο, 22 Μαΐου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 15 Μαΐου 2021)

 

 

 1. Κοινωνική δικαιοσύνη και νευροεπιστήμες: Εφαρμογές στην ψυχοθεραπεία

 

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 5 Ιουνίου, 2021)

 

 1. Κοινοτικές πρακτικές στην ψυχοθεραπεία

 

Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως τις 3 Ιουλίου 2021)

 

 Κατεβάστε τα αναλυτικά τα διαδικαστικά και το πρόγραμμα σε pdf.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας στο apokoinou.cooperative@gmail.com ή στο 2155553805 Δευτέρα με Παρασκευή, 11:00 με 19:00.

(θα δοθούν πληροφορίες, θα αποσταλούν σχετικά με την θεματική άρθρα για μία προαιρετική ανάγνωση πριν τη συνάντηση καθώς και το λινκ για την συμμετοχή μέσω zoom)

 

 

Συντονίστριες και συντονιστής των παραπάνω συναντήσεων θα είναι η Γεωργία Κορρέ, η Κατερίνα Χαραλαμπάκη, η Δανάη Κοκορίκου, η Μαρία και ο Αλέξανδρος Παπατρέχας. 

 

Η Γεωργία Κορρέ είναι ψυχολόγος, έχει εκπαιδευτεί στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Πρακτική και έχει ειδικευτεί στις εξαρτήσεις. Έχει εργαστεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην γραμμή ψυχολογικής στήριξης “11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ” και έχει προσφέρει εθελοντική εργασία ως συντονίστρια ομάδων σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Είναι ιδρυτικό μέλος στο συνεργατικό εγχείρημα Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συντονισμού σε κοινοτικές δράσεις. Τα ερευνητικά και επαγγελματικά της ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλλαγής σε κοινοτικά και θεραπευτικά πλαίσια. 

 

Η Κατερίνα Χαραλαμπάκη είναι κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακό στην Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Είναι ιδρυτικό μέλος και εργαζόμενη του συνεταιριστικού εγχειρήματος Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία και βασική της δουλειά είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και βιωματικών προγραμμάτων σε παιδιά και ενήλικες με θέμα την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ιστορία κ.ο.κ, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων.

 

Η Δανάη Κοκορίκου είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει  ολοκληρώσει το διατμηματικό μεταπτυχιακό «Εγκέφαλος και Νους» στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι υποψήφια διδάκτορας τους University College London, στην Ψυχαναλυτική Μονάδα του τμήματος Κλινικής Ψυχολογίας. Εργάζεται με ψυχοδυναμική κατεύθυνση με άτομα με προβλήματα σωματικής υγείας (χρόνια ή μη), Ιατρικώς Μη-Εξηγήσιμα Συμπτώματα, άτομα με σύνθετα και χρόνια προβλήματα (ψυχικά ή κοινωνικά) που εμφανίζονται στο σώμα ή σωματοποιούνται όπως ο χρόνιος πόνος ή τα λειτουργικά νευρολογικά συμπτώματα. Επίσης, με άτομα με σοβαρά ψυχικά τραύματα όπως παιδική, σεξουαλική και φυσική κακοποίηση, πρόσφυγες, επιζήσαντες βασανιστηρίων και άλλα. Είναι ιδρυτικό μέλος του συνεταιριστικού εγχειρήματος Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία και συμμετέχει στην συνεποπτική ομάδα, καθώς και στο σχεδιασμό των ψυχοθεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων που υλοποιεί η Από Κοινού.

 

Ο Αλέξανδρος Παπατρέχας είναι ψυχολόγος και έχει κάνει εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία  για ενήλικες καθώς και για παιδιά & εφήβους. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα πρόληψης που αφορούν τόσο το γενικό πληθυσμό, όσο και ευάλωτες ομάδες, τις επιπτώσεις των διακρίσεων και του στίγματος της εργασίας στο σεξ καθώς και με ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων. Τον τελευταίο χρόνο ασχολείται με το ρόλο του πατέρα και ζητήματα πατρότητας συντονίζοντας ομάδες μπαμπάδων στην ΑμΚε “Φαιναρέτη”. Τα τελευταία χρόνια, είναι ιδρυτικό μέλος και εργαζόμενος στο συνεργατικό εγχείρημα Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία,  παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και συντονισμού σε κοινοτικές δράσεις. 

 

Τα βιογραφικά των συντονιστριών / -η μπορείτε να τα βρείτε και εδώ.

Πληροφορίες για το Πρωτόλειο Ψ μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

Τα event στο facebook:

 

2ος Κύκλος εργαστηρίων ευαισθητοποίησης για ειδικούς/-ες ψυχικής υγείας. Όλες οι Θεματικές

 

 1. Ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική πρακτική και νεοφιλελευθερισμός: Πως συμπορευόμαστε και πως αντιστεκόμαστε

 

 1. Κοινωνικοοικονομική τάξη και ψυχοθεραπεία: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

 

 1. Ανδρισμοί στο ψυχοθεραπευτικό δωμάτιο

 

 1. Η πολιτική διάσταση των συναισθημάτων

 

 1. Ο ρόλος της συνεποπτείας – Συνεργασία με Πρωτόλειο Ψ

 

 1. Κοινωνική δικαιοσύνη και νευροεπιστήμες: Εφαρμογές στην ψυχοθεραπεία

 

 1. Κοινοτικές πρακτικές στην ψυχοθεραπεία