Η Δανάη Κοκορίκου είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει  ολοκληρώσει το διατμηματικό μεταπτυχιακό «Εγκέφαλος και Νους» στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι υποψήφια διδάκτορας τους University College London, στην Ψυχαναλυτική Μονάδα του τμήματος Κλινικής Ψυχολογίας.

Στη διδακτορική της έρευνα μελέτησε την εμπιστοσύνη και τη συνεργατικότητα, καθώς και την επίδραση ηλικίας, φύλου, κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και οικογενειακού περιβάλλοντος στην πρόβλεψη της εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης. Αυτό ήταν κομμάτι ενός μεγάλου πρότζεκτ για την αλλαγή του τρόπου που γίνεται η ψυχιατρική διάγνωση. Επίσης είναι μέλος του Radical Brain Collective, μίας ομάδας ερευνητών που μελετά και γράφει επιστημονικά άρθρα για τις νευροεπιστήμες από κριτική σκοπιά.

Από το 2012 ως το 2016 εργάστηκε ως ερευνητική βοηθός στο Anna Freud Centre κάνοντας ψυχολογικές αξιολογήσεις. Από το 2016 ως το 2021 εργαζόταν στην πρωτοβάθμια φροντίδα του δημόσιου συστήματος υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Tavistock and Portman NHS Foundation Trust. Εκεί δούλευε συγκεκριμένα με ψυχοδυναμική κατεύθυνση με άτομα με προβλήματα σωματικής υγείας (χρόνια ή μη), άτομα με σύνθετα και χρόνια προβλήματα (ψυχικά ή κοινωνικά) που εμφανίζονται στο σώμα ή σωματοποιούνται όπως ο χρόνιος πόνος. Επίσης, με άτομα με σοβαρά ψυχικά τραύματα όπως παιδική, σεξουαλική και φυσική κακοποίηση, πρόσφυγες, επιζήσαντες βασανιστηρίων και άλλα. Δούλευε σε βραχυχρόνιο πλαίσιο, ατομικά και ομαδικά, καθώς και μαζί με γιατρούς σε τριαδικές συναντήσεις με ασθενείς ή κάνοντας αναστοχαστικές ομάδες γιατρών και επαγγελματιών υγείας.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Από Κοινού, προφέρει ατομική και ομαδική θεραπεία καθώς και εποπτεία σε επαγγελματίες, συμμετέχει στην συνεποπτική ομάδα, καθώς και στο σχεδιασμό των ψυχοθεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων που υλοποιεί η Από Κοινού.