Συμμετοχές σε Δράσεις

Εισήγηση μελών του συνεταιρισμού μας με τίτλο: “Από το περιβάλλον της τάξης στο περιβάλλον της κοινότητας: Ένα παράδειγμα κοινοτικού εργαστηρίου με θέμα τη σχολική βία”, στο πλαίσιο ημερίδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρυνίτσας.