Γεωργία Κορρέ είναι ψυχολόγος, έχει εκπαιδευθεί στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Πρακτική, έχει ειδικευθεί στη θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων και έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» (ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ΚΕΘΕΑ).

Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην γραμμή ψυχολογικής στήριξης “11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ” (για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, για τις οικογένειές τους και για εκπαιδευτικούς) και έχει προσφέρει εθελοντική εργασία ως συντονίστρια ομάδων σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Τα τελευταία χρόνια είναι ενεργό μέλος και εργαζόμενη στο συνεργατικό εγχείρημα Από Κοινού, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και συντονισμού σε κοινοτικές δράσεις.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλλαγής σε κοινοτικά και θεραπευτικά πλαίσια. Στην κλινική της προσέγγιση επιχειρεί να διατηρεί μια κοινωνικά και πολιτικά ενήμερη στάση η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη των ευρύτερων συστημάτων καταπίεσης που πιθανά περιθωριοποιούν τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.