Η Κατερίνα Χαραλαμπάκη είναι απόφοιτος της σχολής Κοινωνιολογίας του τμήματος κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ), στο γνωστικό αντικείμενο Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Έχει ειδίκευση στην κοινωνική ιστορία και έχει ασχοληθεί ερευνητικά με την προφορική ιστορία.

Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα, ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων και ανηλίκων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στο Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρεθύμνου, κατά τη διάρκεια της πρακτικής της. Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση φεστιβάλ, ημερίδων και συνεδριών με θεματικές όπως: συνεργατισμός, εργατική αυτοδιαχείριση, ιστορία κινημάτων, στίγμα, κοινωνικός αποκλεισμός κλπ.

Είναι ιδρυτικό μέλος του συνεταιριστικού εγχειρήματος Από Κοινού και βασική της δουλειά είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και βιωματικών προγραμμάτων σε παιδιά και ενήλικες με θέμα την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ιστορία κ.ο.κ, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων.